Kontakt
Przedszkole Samorządowe "Promyki Bałtyku" w Mścicach
ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice

Numery telefonów
tel. (94) 318-83-40

e-mail:
przedszkolemscice@o2.pl

Rekrutacja 2016/2017


Dla rodziców


Priorytety przedszkolaPriorytety do realizacji w Przedszkolu Samorządowym "Promyki Bałtyku" w Mścicach
na rok 2016 – 2017

  1. „Przedszkole wspomaga rozwój dzieci z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji”
  2. „Bezpieczeństwo i higiena”
  3. „Edukacja zdrowotna i sprawność fizyczna”- sukcesem dzieci w szkole
  4. „Współpraca ze środowiskiem i promocja placówki”
  5. „Rozwijanie umiejętności poprzez zabawę”

Wizja przedszkola:
„Nasze przedszkole to przyjazne przedszkole, optymistyczne promujące zdrowy tryb życia oraz prawidłowe relacje ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym”

Misja przedszkola:
„Jesteśmy przedszkole promującym zdrowy styl życia oraz ekologiczne podejście do otaczającej przyrody”