Kontakt
Przedszkole Samorządowe "Promyki Bałtyku" w Mścicach
ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice

Numery telefonów
tel. (94) 318-83-40

e-mail:
przedszkolemscice@o2.pl

Rekrutacja 2016/2017


Festyn
"Spotkanie Pokoleń"

maj /czerwiec 2016 r.


Dla rodziców


Rekrutacja do Przedszkola na rok szkolny 2016/2017Nasze przedszkole


Funkcjonuje jedenaście miesięcy w roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00. Jeden miesiąc przeznaczony jest na przerwę urlopową. W roku szkolnym 2016/2017 jest to lipiec (od 01.07.2017r. do 30.07.2017r.). 

Opłata za świadczenie usług opiekuńczo - bytowych wynosi za każdą godzinę 1 zł. (powyżej 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu), natomiast stawka dzienna za wyżywienie (śniadanie, obiad, drugie śniadanie) - 5,50 zł, a za dwa posiłki – 3,80 zł. Odpłatność za przedszkole przyjmowana jest w dniach od 5 do 15 każdego miesiąca. Odpłatności dokonuje się z góry.

Przedszkole w Mścicach rozpoczęło swoją działalność w 1974 r. Zajmowało zastępcze pomieszczenia (M-4) w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym. Utworzono jeden oddział mieszany, w którym było 18 dzieci. W miesiącach 07/08 1976r. przedszkole zostało przeniesione do budynku po kapitalnym remoncie i przystosowanym dla jego potrzeb. Dyrektorem była Danuta Milata (Wojtowicz) - do 1986r. W latach 1986 – 1988 na stanowisku dyrektora była mgr Anna Janas. Od 1988 r. dyrektorem przedszkola była Pani mgr Danuta Nowakowska. Obecnie dyrektorem przedszkola jest Pani mgr Elżbieta Nożykowska.