Kontakt
Przedszkole Samorządowe "Promyki Bałtyku" w Mścicach
ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice

Numery telefonów
tel. (94) 318-83-40

e-mail:
przedszkolemscice@o2.pl

Rekrutacja 2016/2017


Dla rodziców


Rozkład dniaGodziny

Działania dnia

630- 800

Schodzenie się dzieci, zabawy według inwencji dzieci, w kącikach tematycznych.
Ćwiczenia poranne, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco-kompensującym i wychowawczym, praca z dzieckiem zdolnym, gry dydaktyczne, prace porządkowe, zabawy i ćwiczenia logopedyczne oraz kinezjologiczne, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, zabawy integracyjne.
Zajęcia dodatkowe specjalistyczne

805 - 830


1010 - 1015

Śniadanie – zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

Drugie śniadanie – czynności samoobsługowe, doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

830- 1000

Zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza, zabawy dydaktyczne, plastyczno-techniczne, ruchowe, tematyczne, pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe zgodnie z programem i wg planu pracy.

1015 - 1145


Zabawy na świeżym powietrzu, spacery, zabawy integracyjne gry dydaktyczne, zabawy ruchowe.

1200 - 1230

Obiad – drugie danie- zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania sięsztućcami, pogadanki na temat zdrowego sposobu odżywania się.

1230 - 1345


Grupy młodsze – odpoczynek poobiedni
Grupy starsze – relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zabawy w ogródku przedszkolnym.

1300 - 1500


Zajęcia dodatkowe.

1345 - 1400


Czynności higieniczno-porządkowe

1400 - 1420


Obiad – Zupa – zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe porządkowe; pomoc w nakrywaniu do posiłku.

1420 - 1600


Zabawy integracyjne, gry dydaktyczne, zabawy ruchowe, plastyczno-techniczne, tematyczne, praca wyrównawcza i indywidualna, pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia o charakterze wychowawczym, prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

1500 - 1600


Zajęcia dodatkowe.