Kontakt
Przedszkole Samorządowe "Promyki Bałtyku" w Mścicach
ul. Szkolna 1b, 76-031 Mścice

Numery telefonów
tel. (94) 318-83-40

e-mail:
przedszkolemscice@o2.pl

Rekrutacja 2016/2017


Festyn
"Spotkanie Pokoleń"

maj /czerwiec 2016 r.


Dla rodziców


Informacje dla rodzicówHarmonogram uroczystości przedszkolnych w roku szkolnym 2016/2017

Nazwa Termin
Powitanie roku szkolnego 2016/2017 IX
"Dzień Edukacji Narodowej" X
"Andrzejki" XI
"Mikołajki" XII
Spotkania wigilijne - Jasełka XII
Bal karnawałowy I
Dzień Babci i Dziadka I
"Walentynki" II
Dzień Kobiet
Dzień Morza
III
Światowy dzień Autyzmu
Dzień Ziemi
IV
Dzień Mamy i Taty V
Dzień Dziecka VI
Spotkanie pokoleń VI
Zakończenia roku VI

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2016/2017

TERMIN

TEMATYKA

Wrzesień 2016

Zebranie grupowe dotyczące organizacji nowego roku szkolnego:

1) zapoznanie rodziców z głównymi założeniami Koncepcji Przedszkola

2) poznanie opinii i propozycji rodziców na temat form współpracy z przedszkolem

3) zapoznanie z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci;

4) zapoznanie z podstawą programową, programem

5) przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców

Wrzesień 2016

Konsultacje indywidualne:

1) zapoznanie rodziców z obserwacjami dotyczącymi adaptacji dzieci w grupie

2) zapoznanie się z spostrzeżeniami rodziców dotyczących pobytu dzieci w przedszkolu

Listopad 2016

Zapoznanie rodziców z obserwacjami dzieci.

Styczeń 2017

Zebranie ogólne

Zebranie grupowe podsumowujące pierwszy semestr pracy

Czerwiec 2017

Spotkanie pokoleń:

1) zaprezentowanie umiejętności wokalno-tanecznych dzieci

2) pomoc w organizacji uroczystości

Czerwiec 2017

Prezentacje artystyczne połączone z zakończeniem roku szkolnego:

1) podsumowanie roku szkolnego 2015/2016

2) zaprezentowanie umiejętności wokalno-tanecznych dzieci

3) pomoc rodziców w organizacji uroczystości